March 12, 2020

Selv små bedrifter kan være pålagt revisjonsplikt, og da gjelder det å ha riktig revisor med på laget. Her er et tips til dyktige revisorer for små- og mellomstore bedrifter

Posted by: tomtomjoh at 12:44 PM | No Comments | Add Comment
Post contains 30 words, total size 1 kb.

Månedens quote

 

Posted by: tomtomjoh at 12:42 PM | No Comments | Add Comment
Post contains 32 words, total size 1 kb.

September 26, 2018

Månedens inkassotips

Kunder som ikke betaler kan være svært ødeleggende, særlig for mindre bedrifter.


Dermed vil jeg anbefale et veldig bra inkassoselskap.

De kan hjelpe deg med gratis inkasso og gratis rådgivning.

Posted by: tomtomjoh at 12:51 PM | No Comments | Add Comment
Post contains 32 words, total size 1 kb.

<< Page 1 of 1 >>
8kb generated in CPU 0.02, elapsed 0.0342 seconds.
30 queries taking 0.0238 seconds, 45 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.